Weer wat geleerd: Pekel

Pekel is water dat bijna of volledig is verzadigd met zout (NaCl). Pekel wordt vaak gebruikt voor het transport van warmte van de ene plek naar de andere. Door de toevoeging van zout aan water wordt het bevriezingspunt verlaagd (bij een concentratie van 23,3% daalt het bevriezingspunt bijvoorbeeld naar -21°C), hetgeen een eutecticum wordt genoemd.

Pekel wordt gebruikt voor het conserveren van levensmiddelen. Dit wordt pekelen genoemd.

‘s Winters wordt bij de gladheidsbestrijding van wegen strooizout gebruikt. Het mengsel van zout en sneeuw dat op de weg achterblijft, wordt ook pekel genoemd. Pekel heeft een sterk corroderende werking, zeer nadelig voor de carrosserie van auto’s. Deze moeten dan ook behandeld worden, het zogenaamde tectyleren.

Indeling zoutwater op grond van het zoutgehalte in delen per duizend.
Zoet water Brak water Zilt water Pekel
< 0,5 0,5 – 35 35 – 50 > 50